WAT IS DE MEERWAARDE

 

Allereerst staat het fokdoel van de veehouder centraal in het hele advies.

Door goed te luisteren en te kijken naar de bedrijfsomstandigheden, kunnen veehouder en adviseur gezamenlijk komen tot het opstellen van dit fokdoel. Maar ook komt het vaak voor, dat een veehouder dit doel al zelf voor ogen heeft. Management is mede bepalend voor de uitkomst en wij willen van meerwaarde zijn, door alle facetten mee te nemen welke de uitkomst van het advies beïnvloeden. Dus zullen we zeker meedenken over droogstand en transitie, opfok, vruchtbaarheid, voeding en huisvesting. Tips van collega-veehouders, zijn verzameld elders op de site en zijn voor ons cruciaal om elkaar naar een hoger niveau te tillen.

De dieren kunnen lineair worden gescoord, maar niet volgens de standaard BedrijfsInspectie.

Voordeel hiervan is, dat er meer naar de verbanden binnen het dier kan worden gekeken en de oorzaak van een probleem eerder kan worden aangepakt.

Voorbeeld: Een dier met een smal kruis (score 1) heeft ook vaak een lager achteruier. Probleem is de kruisbreedte, gevolg het lage achteruier. Door het dier in deze volgorde lineair weg te zetten, kan men er zeker van zijn dat er allereerst voor kruisbreedte wordt gecorrigeerd en het achteruier bij de volgende generatie hiervan mee profiteert.

Zelfde geldt voor zeer melkrijke dieren: Deze hebben vaker kromme benen. Door de nadruk te leggen op het melkrijke en niet direct op de kromming van de benen, kan sneller worden bewerkstelligd dat een nakomeling minder extreem zal zijn met daarbij minder kromme benen. Wanneer de focus was komen te liggen op de benen, was niet de oorzaak aangepakt.

Onder Tariefstelling, zijn alle mogelijkheden omschreven, waarbij valt te lezen dat er ook zonder keuren een prima advies kan worden geleverd. Echter, in onze ogen heeft het individueel bekijken van de dieren zeker toegevoegde waarde, omdat er dan gerichter te werk kan worden gegaan en sneller vooruitgang kan worden geboekt. Individueel moeten dieren vanuit verschillende hoeken worden gecorrigeerd naar de optimale of maximale situatie. Wanneer alleen met genetische aanleg wordt gewerkt, zijn alle dieren met eenzelfde bloedvoering gelijk aan elkaar.

De keuze van wel of niet keuren is aan de veehouder!